Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 
Порядок розгляду звернень про порушення прав громадян та юридичних осіб за новим КПК

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про прокуратуру» в органах прокуратури вирішуються звернення про порушення прав громадян та юридичних осіб, крім скарг, розгляд яких віднесено до компетенції суду.

Звернення, розгляд яких належить до компетенції судових органів, вирішуються в органах прокуратури в разі необхідності захисту інтересів держави та громадян, які неспроможні через фізичний стан, недосягнення повноліття, похилий вік, недієздатність або обмежену дієздатність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або реалізувати процесуальні повноваження (ст. 36-1 Закону України «Про прокуратуру»).
Згідно з вимогами ч. 1 ст. 21 Закону України «Про прокуратуру» перевірки за заявами фізичних чи юридичних осіб, зверненнями та запитами депутатів усіх рівнів, крім заяв та повідомлень про кримінальне правопорушення, проводяться лише у разі їх попереднього розгляду компетентними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими чи службовими особами або неприйняття ними у встановлені строки рішень з цих питань.
Новий Кримінальний процесуальний кодекс України передбачає оскарження учасниками кримінального провадження рішень, дій чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування до слідчого судді (статті 303-307 КПК України).
До прокурора можна оскаржити такі дії та рішення:
- прокурору, який здійснює процесуальне керівництво, - постанову слідчого про закриття кримінального провадження упродовж десяти днів з моменту отримання заявником, потерпілим копії постанови. Можливість подальшого оскарження цього рішення прокурора прокурору вищого рівня кодексом не передбачена;
- прокурору вищого рівня – недотримання розумних строків слідчим, прокурором під час досудового розслідування (стаття 308 КПК України);
- до прокуратури вищого рівня – оскарження слідчим рішень, дії чи бездіяльності прокурора, що прийняті або вчинені у відповідному досудовому провадженні. При цьому рішення службової особи органу прокуратури вищого рівня є остаточним і не підлягає оскарженню до суду, інших органів державної влади, їх посадових чи службових осіб (статті 311-313 КПК України).

кількість переглядів: 9689