Контраст contrast
Шрифт Очистити
Сховати налаштування
 

 Інформація

про порядок функціонування телефонів «гарячої лінії»,  
та електронні поштові адреси в прокуратурі Закарпатської області
        
Законом України “Про внесення змін до Закону України «Про звернення громадян» щодо електронного звернення та електронної петиції від 02.07.2015 за № 577-VIII  внесено зміни та  доповнення до ст. 5 Закону України «Про звернення громадян».
Закон розширив шляхи надходження звернень до відповідних органів, уповноважених їх розглядати, за допомогою засобів телефонного та електронного зв’язку.
Запроваджено можливість подання громадянами усних звернень за допомогою засобів телефонного зв’язку, тобто через телефони «гарячі лінії», та надіслання звернень з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронні звернення).
Приймання звернень в органах прокуратури України у робочий час щодня, крім вихідних.
Електронні звернення до Закарпатської обласної прокуратури надсилати шляхом  заповнення електронної форми.
Усні звернення приймаються за телефоном «гарячої лінії» - (0312) 64-71-69.
 


Інформація щодо електронних звернень

Відповідно до частини шостої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» письмове звернення надсилається поштою або передається громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства. Письмове звернення також може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв’язку (електронне звернення). Отже, електронне звернення є різновидом письмового звернення.

Водночас звертаємо вашу увагу на те, що згідно з частиною сьомою статті 5 Закону України «Про звернення громадян» у зверненні громадянина має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати*. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надісланні електронного звернення не вимагається.

* відповідно до визначення, наведеного в Юридичній енциклопедії, підпис визначається як «графіч. начерк, який означає особу його виконавця і здійснюється нею з метою посвідчення документа або підтвердження відомостей, що містяться у док-ті й свідчать про певне відношення до них того, хто розписується» (Юридична енциклопедія; В 6 т./ Редкол.: Ю70 Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К.: «Укр. енцикл.», 1998. ISBN 966-7492-00-1), а згідно з Великим тлумачним словником української мови підпис – це «прізвище або ініціали, написані власноручно під текстом, малюнком, картиною і т. ін., як свідчення авторства або потвердження чого-небудь» (7-е видання: Великий тлумачний словник української мови (з Дод., допов. На CD)/Уклад. і голов. Ред. В.Т. Бусел – К.: Ірпінь: ВТФ «Перун», 2009 – 1736 с.: іл. – ISBN 966-569-013-2).

З урахуванням викладеного підпис громадянина в електронному зверненні може бути відсканованим, сфотографованим тощо. Звичайно опрацьовуються електронні звернення громадян, підписані з застосуванням електронного цифрового підпису.

Звернення, оформлене без дотримання зазначених вимог, відповідно до частини восьмої статті 5 Закону України «Про звернення громадян» буде повернуто вам із відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження.

Інформаційно – довідкові матеріали:

1. Вимоги до електронного звернення.
  _________________________________
  (назва органу прокуратури України)
   
Прізвище, ім’я, по батькові заявника: ___________________________________________________________________________________________
Місце проживання заявника: ___________________________________________________________________________________________
   
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги
   
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Про результати розгляду звернення повідомити (зазначити поштову адресу або інші засоби зв’язку)
   
   
   
2. Вимоги до усного звернення.  
  _________________________________
  (назва органу прокуратури України)
   
Дата надходження звернення: ___________________________________________________________________________________________
Прізвище, ім’я, по батькові заявника: ___________________________________________________________________________________________
Місце проживання заявника: ___________________________________________________________________________________________
Контактний телефон (за згодою): ___________________________________________________________________________________________
   
______________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________
Суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги

 

 

 

 

Електроні адреси для приймання електронних звернень

та номери телефонів „гарячої лінії” для приймання усних звернень

 

Закарпатська обласна прокуратура

-

[email protected],

тел. (0312) 64-71-69

 

Берегівська окружна прокуратура

-

[email protected]

тел. (03141) 2-30-54 

 

Виноградівський відділ

Берегівської окружної прокуратури

 

-

тел. (03143) 2-65-40

Мукачівська окружна прокуратура

-

[email protected],

тел. (03131) 2-24-48

Воловецький відділ

Мукачівської окружної прокуратури

-

тел. (03136) 2-47-90

Свалявський відділ

Мукачівської окружної прокуратури

 

-

тел. (03133) 2-25-57

Тячівська окружна прокуратура

-

[email protected],   

тел.  (03134) 3-27-85,

Рахівський відділ

Тячівської окружної прокуратури

 

-

тел. (03132) 2-50-48

Ужгородська окружна прокуратура

-

[email protected]

тел.  (0312) 61-42-00

Великоберезнянський відділ

Ужгородської окружної прокуратури

-

тел. (03135) 2-34-02

Перечинський відділ

Ужгородської окружної прокуратури

 

 

тел.(03145) 2-10-82

Хустська окружна прокуратура

-

[email protected]

тел. (03142) 5-19-86

Іршавський відділ

Хустської окружної прокуратури

-

тел. (03144) 2-15-92

Міжгірський відділ

Хустської окружної прокуратури

-

тел. (03146) 2-15-44