З А Т В Е Р Д Ж У Ю

Прокурор Закарпатської області

 

                                    

                                   В. Гаврилюк

 

„12”  лютого 2020 року 

 

Г Р А Ф І К

прийому громадян керівництвом прокуратури  

Закарпатської області

 

Прокурор області

ГАВРИЛЮК

Володимир Олегович

Вівторок

з 10.00 до 13.00

 

 

 

Перший заступник прокурора області

Демянчук

Іван Іванович  

Понеділок

з 10.00 до 13.00

 

 

 

Заступник прокурора області

МАНЬКУТ

Андрій Юрійович

 

Середа

з 10.00 до 13.00

 

 

 

Заступник прокурора області

ВАСИЛЕНКО

Олександр Юрійович

Четвер

з 10.00 до 13.00

 

 

 

               Заступник прокурора області -

начальник  управління представництва

інтересів держави в суді

НОВІКОВ

Андрій Аркадійович

 

П’ятниця

з 10.00 до 13.00

 

 

 

 

 

 

Графік прийому громадян від 8 листопада 2016 року вважати таким, що втратив чинність.

Примітка: Прокурор області приймає громадян, якщо у задоволенні   звернення відмовлено його заступником.

Заступники прокурора області приймають громадян за зверненнями, вирішення яких відноситься до їх компетенції, згідно з розподілом обов’язків.

 

 

ПРИМІТКА: особистий прийом керівництва прокуратури області організовується завчасно, проводиться відповідно до встановленого графіка.

Прокурор області приймає громадян, у разі, якщо у задоволенні звернення відмовлено його заступником, та після опрацювання  матеріалів перевірок за попередніми зверненнями з метою визначення наявності підстав для прийому.            

Заступники прокурора області здійснюють прийом громадян без попереднього запису зі скаргами щодо рішень, прийнятих працівниками обласного апарату або прокурорами районного рівня, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення звернень без розгляду.

 За зверненням,  яке  знаходиться на розгляді у структурних підрозділах апарату прокуратури області, та за яким ще не прийнято рішення, особистий прийом керівництвом прокуратури області не проводиться. Натомість, за бажанням заявника, організовується прийом у виконавця за зверненням.

У вечірній час, вихідні, святкові дні прийом веде черговий прокурор відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації.

 

ПОРЯДОК

прийому громадян та розгляду звернень у прокуратурі Закарпатської області

 

Організація прийому громадян та розгляду звернень в органах прокуратури області регламентується Законом України «Про звернення громадян», наказом ГПУ «Про організацію діяльності органів прокуратури України з особистого прийому, розгляду звернень та забезпечення доступу до публічної інформації», Інструкцією про порядок розгляду звернень та особистого прийому в органах прокуратури України та наказом прокурора області про проведення особистого прийому та розгляду звернень у прокуратурі області.

Згідно встановленого прокурором області графіку у прокуратурі Закарпатської області прийом громадян, представників юридичних осіб здійснюється працівниками відділу прийому громадян, розгляду звернень та запитів з попередньою перевіркою документів, що засвідчують особу, яка звернулась на прийом, щоденно з 10.00 до 13.00 та з 14.00 до 18.00.
Особистий прийом у вечірній час, вихідні та святкові дні здійснюється працівниками відділу приймання, опрацювання та аналізу оперативної інформації. 
Проведення відео-, кіно-, фотозйомок у приміщеннях прокуратури Закарпатської області може здійснюватися тільки з дозволу прокурора Закарпатської області та його заступників.
 
Особистий прийом керівництвом прокуратури області проводиться згідно з графіком, організація прийому здійснюється відділом прийому громадян, розгляду звернень та запитів (тел. 61-59-30).
 
Прокурором області змінено графік особистого прийому громадян, згідно якого його здійснення буде проводитись буде проводитись замість четверга по вівторках з 10.00. до 13.00 год. у разі відмови заступника прокурора області у задоволенні попереднього звернення  (за наявності відповіді заступника прокурора області про відсутність підстав для прокурорського реагування з питань, порушених у попередньому зверненні). Особистий прийом прокурора області може бути організований також за його прямим дорученням.
 
Особистий прийом прокурора області організовується заздалегідь, що обумовлено необхідністю опрацювання  матеріалів перевірок за попередніми зверненнями з метою визначення як наявності підстав для прийому, так і забезпечення його повноти та якості.
 
Заступники прокурора області приймають громадян, якщо вони звернулися на особистий прийом з питань незгоди з рішеннями, прийнятими керівниками структурних підрозділів обласного аппарату прокуратури області, а також з питань зволікання, тривалого неприйняття ними рішень, залишення звернень без розгляду. Заступники прокурора області приймають громадян за зверненнями, вирішення яких відноситься до їх компетенції, згідно з розподілом обов’язків:
 
Перший заступник прокурора області Шимон І.П. – понеділок з 10.00 до 13.00 та з 16.00 до 17.00 год. – питання організації та забезпечення представництва в суді; ювенальна юстиція; нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру; виконання міжнародно-правових доручень.
 
Заступник прокурора області Василенко О.Ю. - четвер з 10.00 до 13.00 та з 16.00 до 17.00 год. – питання нагляду за додержанням законів територіальними органами поліції, органами Служби безпеки, прикордонної служби, фіскальної служби, органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, при провадженні досудового розслідування та процесуального керівництва.
 
Заступник прокурора області Манькут А.Ю. – середа з 10.00 до 13.00 та з 16.00 до 17.00 год. – питання досудового розслідування кримінальних проваджень слідчими регіональної прокуратури області, процесуальне керівництво у даних кримінальних провадженнях; організація діяльності у сфері запобігання та протидії корупції.
 
За зверненням,  яке  знаходяться на розгляді у структурних підрозділах аппарату прокуратури області, та за яким ще не прийнято рішення, особистий прийом керівництвом прокуратури області не проводиться. Натомість за бажанням заявника організовується прийом у виконавця за зверненням, начальника відповідного відділу.
 
Не проводиться прийом громадян, які отримали відповідь за підписами Генерального прокурора України (виконувача обов'язків), прокурора області (виконуючого обов'язки)  про припинення провадження за їхніми зверненнями.
 
Звертаючись із письмовою заявою до прокуратури області, необхідно дотримуватись вимог статті 5 Закону України "Про звернення громадян". Зокрема, обов'язково необхідно зазначити прізвище, ім'я, по батькові, місцепроживання громадянина, вказати суть порушенного питання, зауваження, пропозиції чи скарги.
 
Письмо везвернення без зазначення місцяпроживання, не підписане автором та таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає (ст. 8 Закону України "Про зверненнягромадян").
 
Громадянин може подати скаргу особисто або через уповноважену ним особу, якщо це повноваження оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і надано особі або організації, яка здійснює правозахисну діяльність (ст.ст. 5, 16 Закону України “Про зверненнягромадян”). Таким документом є доручення (договір, угода тощо), оформлене у встановленому законом порядку.
 
Звернення в інтересах неповнолітніх і недієздатних осіб приймаються до розгляду, якщоїх подано законними представниками (батьками, опікунами).
 
Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України оскаржувати рішення,  дії чи бездіяльність органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування мають право лише учасники кримінального провадження.
 
За загальним правилом, відповідно до статей 303-307 КПК України дії чи бездіяльність слідчого або прокурора під час досудового розслідування оскаржуються до слідчого судді (у т.ч. невнесення  відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань).
 

Крім того, роз’яснюємо, що Законом України "Про прокуратуру" від 14.10.2014 року не передбачено здійснення органами прокуратури нагляду за додержанням прав і свобод людини і громадянина, дотриманням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.  Вказана функція з 30.09.2016  відповідно до ст. 131-1 Конституції України здійснюється органами прокуратури у формі представництва лише інтересів держави в суді у виключних випадках і порядку, що визначений законом. Водночас, повноваженнями щодо представництва в суді інтересів певних категорій громадян наділені Уповноважений Верховної Ради України з прав людини або Центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги.

 

 

 

Г Р А Ф І К

проведення виїзних особистих прийомів 

першого заступника та заступників прокурора області

 

Перший заступник прокурора області Шимон І.П.

 

Хустська місцева прокуратура                             26 березня 2019 року

м. Хуст, вул. 900-річчя Хуста, 16                         з 11.00 год. до 13.00 год.

 

 

Міжгірський відділ Хустської                               07 березня 2019 року

місцевої прокуратури                                              з 11.00 год. до 13.00 год.            

смт. Міжгір’я, вул. Шевченка, 99                                                          

 

Іршавський відділ Хустської                                  05 квітня 2019 року                        

місцевої прокуратури                                              з 11.00 год. до 13.00 год.                            

м. Іршава, вул. Шевченка, 39                                                            

 

Заступник прокурора області  Василенко О.Ю.

 

Тячівська місцева прокуратура                              13 березня 2019 року

м. Тячів, вул. Незалежності, 27                              з 11.00 год. до 13.00 год.

 

Рахівський відділ Тячівської                                   20 березня 2019 року

місцевої прокуратури                                               з 12.00 год. до 14.00 год.

м. Рахів, вул. Миру, 30                                                                             

 

 

Заступник прокурора області  Манькут А.Ю.

 

 

Мукачівська місцева прокуратура                         28 березня 2019 року

м. Мукачево, вул. Л.Толстого, 15                           з 10.00 год. до 13.00 год.

 

Свалявський відділ Мукачівської                          14 березня 2019 року

місцевої прокуратури                                               з 11.00 год. до 13.00 год.

м. Свалява, вул. Духновича 8                                  

 

 

Воловецький відділ Мукачівської                          19 березня 2019 року

місцевої прокуратури                                               з 11.00 год. до 13.00 год.

смт. Воловець, вул. Карпатська, 70                        

 

 

 

 

Заступник прокурора області Новіков А.А.

 

Берегівська місцева прокуратура                            27 березня 2019 року

м. Берегово, вул. Сечені, 15                                     з 10.00 год. до 12.00 год.

 

Виноградівський відділ Берегівської                      03 квітня 2019 року

місцевої прокуратури                                                з 11.00 год. до 13.00 год.

м. Виноградів, пл. Миру, 3