04.06.2013

Олег Опішняк: "Кодекс професійної етики прокурора "працює" і в позаслужбовий час..."


" Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури ставить додаткові вимоги до поведінки прокурорів та слідчих як на роботі, так і поза службою.
Минулоріч на Всеукраїнській конференції працівників прокуратури було ухвалено Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури, який набрав чинності з 1 грудня минулого року.
Чим була викликана потреба ухвалення Кодексу і яким чином він вплине на роботу працівників органів прокуратури і чи не стане він просто текстом, який декларує правильні й красиві речі, проте не підкріплений нічим у реальності? – це запитання адресуємо старшому прокурору прокуратури області з питань внутрішньої безпеки Олегу Опішняку.
– Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" передбачено, що відносно осіб, уповноважених на виконання функцій держави, у тому числі й працівників прокуратури, можуть бути встановлені спеціальні вимоги до поведінки, які закріплюються у кодексах поведінки представників відповідних професій.
Кодекс професійної етики та поведінки прокурорів має на меті сприяти утвердженню особистих та ділових якостей професійної етики та поведінки працівників прокуратури. Він визначив основні принципи і моральні норми, якими повинні керуватися працівники прокуратури при виконанні своїх службових обов’язків та поза службою. Адже виконання покладених на прокуратуру завдань потребує від прокурорів високого професіоналізму, неупередженості, чесності, порядності та здатності протистояти намаганням неправомірного впливу на їхню службову діяльність. Кожен працівник прокуратури має це усвідомити.
На сьогодні органи прокуратури змінили підходи у підборі кадрів. Уже на етапі відбору абітурієнтів, які мають намір вступати у вузи, що готують кадри для органів прокуратури, ми даємо рекомендації для вступу лише людям із відповідними морально-діловими якостями. Задля цього розроблені спеціальні тести, з абітурієнтами проводяться співбесіди. Прокуратура не можє собі дозволити помилитися у підборі кадрів. Занадто висока може бути ціна такої помилки.
З працівниками прокуратури, насамперед із молодими спеціалістами, постійно ведеться профілактично-виховна робота. Щодо тих, хто своїми вчинками ганьбить честь прокурорського мундиру розмова коротка – таким не місце серед прокурорів!
Які головні вимоги до поведінки прокурорських працівників прописані в Кодексі?
– Професійна діяльність працівника прокуратури має ґрунтуватися на неухильному дотриманні конституційних принципів верховенства права та законності.
При здійсненні повноважень прокурор зобов’язаний діяти законно та в межах своєї компетенції, своєчасно вживати вичерпних заходів до усунення порушень закону, від кого б вони не виходили.
При виконанні службових обов’язків працівник прокуратури має поважати права та свободи людини і громадянина, дотримуватися загальноприйнятих норм моралі та поведінки, бути взірцем добропорядності, вихованості і культури.
Зрозуміло, що професійна сфера життя працівника прокуратури обмежена положенням Кодексу, а як щодо приватного життя, чи тут є обмеження?
– Звичайно. Кодекс визначає й основні вимоги до позаслужбової поведінки працівників прокуратури. Однією з них є заборона брати участь у політичній діяльності, суміщати виконання своїх службових обов’язків з іншою діяльністю, крім визначеної законодавством.
Працівнику прокуратури слід уникати також і особистих зв’язків, фінансових і ділових, що можуть вплинути на неупередженість і об’єктивність виконання професійних обов’язків чи зашкодити його репутації.
Коректність, виваженість, стриманість і пристойність – ось що має вирізняти працівників прокуратури, хоча ці принципи актуальні до усіх «слуг народу». Кодекс є обов’язковим для виконання усіма працівниками органів прокуратури, абсолютно усіх рівнів. Він поширюється на усі дії працівників прокуратури як при виконанні своїх обов’язків, так і в повсякденному житті.
Яка відповідальність передбачена, і чи існує вона взагалі, за порушення вимог Кодексу професійної етики та поведінки?
– Відповідно до Закону України „Про прокуратуру” працівники прокуратури зобов’язані неухильно дотримуватися вимог цього Кодексу. Їх порушення тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
З’ясування обставин за фактом порушення буде проводитись згідно із вказівкою керівника відповідного органу прокуратури, у необхідних випадках проводитиметься службове розслідування чи перевірка.
У разі відсутності підстав для юридичної відповідальності працівника прокуратури, до нього можуть бути застосовані заходи дисциплінарного впливу.
Припустимо, хтось із громадян став свідком, чи навіть «жертвою» негідної поведінки прокурора, як можуть громадяни повідомити і кому слід скаржитися?
– У прокуратурі області встановлено "телефон довіри". Окрім того, я, як старший прокурор прокуратури області з питань внутрішньої безпеки здійснюю прийом громадян. Закарпатці можуть інформувати про відомі їм факти корупційних дій або інші факти негідної поведінки прокурорсько-слідчих працівників, за номером 61-32-77 у робочі дні з 09:00 до 18:00.
Якою буде реакція на ці повідомлення керівництва прокуратури?
– Запевняю, на такі повідомлення обов’язково буде оперативне реагування. За кожним таким повідомленням буде проведено відповідну перевірку. Якщо вона підтвердить наявність такого факту, то до працівника буде вжито адекватних заходів впливу – навіть до звільнення з роботи або притягнення до іншої встановленої законом відповідальності.
Усі ми зацікавлені в тому, щоб права та інтереси громадян і держави захищали лише достойні люди.

Пресс-служба прокуратури Закарпатської області
Газета "Срібна Земля" №3 (856) від 11 лютого 2013р.

кількість переглядів: 76814