Статті Закону "Про доступ до публічної інформації"

Відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації має надати відповідь  на  запит  на інформацію не пізніше п'яти робочих днів з дня отримання запиту.
У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня  отримання запиту.
Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.
У разі  якщо  запит  стосується  надання  великого  обсягу інформації  або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних,  розпорядник  інформації  може  продовжити  строк  розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку розпорядник інформації повідомляє запитувача  в письмовій  формі  не  пізніше  п'яти  робочих днів з дня отримання запиту. 
 Рішення,  дії чи  бездіяльність  розпорядників  інформації (ст..23 Закону)можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.
     1. Запитувач має право оскаржити:
     1) відмову в задоволенні запиту на інформацію;
     2) відстрочку задоволення запиту на інформацію;
     3) ненадання відповіді на запит на інформацію;
     4) надання недостовірної або неповної інформації;
     5) несвоєчасне надання інформації;
     6) невиконання розпорядниками обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до статті 15 цього Закону;
     7) інші рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації, що порушили законні права та інтереси запитувача.
     2. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України ( 2747-15 ).

кількість переглядів: 75036